Pazar, Haziran 18, 2017

Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş

Saff Suresi
8. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.
9. Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve hak ile gönderen O'dur.
10. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?
11. Allah'a ve Resûlüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
12. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur.
13. Seveceğiniz başka bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri (bunlarla) müjdele.
14. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havârîlere: Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir? demişti. Havârîler de: Allah (yolunun) yardımcıları biziz, demişlerdi. İsrailoğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.

 İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci’un

Perşembe, Mayıs 11, 2017

CaffeNetViewer Caffe için görselleştirme uygulaması

Derin öğrenme ile ilgili kütüphaneler için yazılmış işimizi kolaylaştıran pek bir gui yoktur. Mesela Cafffe için  NVDIA nın Digits ürünü dışında herhangi bir uygulamayla karşılaşmadım. Digits ürünüde eğitim için yazılmış bir uygulama ve arka planda caffenin kendilerine has bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Kullanıcının işlerinin kolaylaştırılmamasının sebebi ne  derseniz. Halen aktif geliştirme aşamasında olan sistemler. Geliştiriciler yeni özellikler, optimizasyonlar vs konularda oldukça meşguller. Kullanıcılar mecburen kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyorlar. Kendileri için bir şeyler geliştirenler olsada pek dışarıya açılmıyor.

Caffe ile olan çalışmalarda bizde mecburen kendi işlerimizi kolaylaştıran pek çok kodlar yazdık. Bu yazımızda benzeri ihtiyaçlar için yazdığımız bir uygulamanın sağını solunu düzeltip yayınlamak istiyoruz. 

Uygulamamızın adı CaffeNetViewer. Caffe Ağ yapısı ve ağın içinde verinin ne şekilde değişimlere uğradığını görebileceğimiz bir uygulama. Kullanımından bahsedelim.


Öncelikle Yüklenmesi gereken dosyaları  seçiyoruz
 •  Model dosyası (*.prototxt) 
 • Ağırlık dosyası (*.caffemodel)
 • Ağı çalıştırmak için kullanacağımız Görüntü dosyası
Sonrasında ağı çalıştırıyoruz.  Data katmanı olan giriş görüntüsünü ekranda gosterir. Ağın katmanları text olarak gösterilirilir. Katman ismi Tipi ve ebatları gösterilir.


Bundan sonra katmanlar arasında gezinti yapıp katman çıkış değerlerini görebilirsiniz


Katmanların çıkışlarını toplu olarak görebileceğiniz gibi katman katmanda görebiliyorsunuz.Eksik olan kısımlar var. Fırsat bulursak tamamlamaya çalışacağız.

Kullanabilmeniz için yüklemeniz gereken paketler
 • Caffe ve  pyCaffe
 • OpenCv
 • pySide
Koda burdan ulaşabilirsiniz
github.com/birolkuyumcu/caffeNetViewer

Görüş ve önerilerinizi bekleriz

Salı, Nisan 25, 2017

Semantik Bölütleme ve Autoencoder

Başlıktanda anlaşılacağı üzre semantik bölütlemeye devam edeceğiz.

Building_Segmentation from bluekid on Vimeo.
Bölütleme pekçok görsel çözümün temelinde bulunması gereken bir aşama. İnsanoğlunun görmesinin de önemli bir parçası. Görme alanımızın tamamına sürekli dikkat etmeyiz.  sadece yaptığımız iş için gerekli olan kısımı takip ederiz. İnsanoğlu hem konumlandırır hemde tanır.  Semantik bölütleme makinaları bir aşama daha insan algısına yaklaştıırır.

Uygulama alanı çok geniştir. Medikal görüntü işlemeden, otonom araca, sanayide kalite kontrolden, e-ticare, uzaktan algılamaya kadar pek çok alanda kullanılabilir.

Konuyla ilgili çalışmaların linklerini bu adresde listlemişler
handong1587.github.io/deep_learning/2015/10/09/segmentation.html
bir inceleyin uzun web aramalarından sizi kurtaracaktır.

Bizde bir çalışma yapalım istedik ve uygun bir veri seti aradık. Sonunda uydu görüntülerinden bina bölütleme için hazırlanmış şu küçük veri setine ulaştık
 Building Detection Dataset ( web, data , ground truth )

Veriler  IKONOS ve QuickBird uydularından çekilmiş 14 resim ve o resmilerdeki binalar için bölütlemeyi gösteren çıkış resimlerinden oluşuyor.


Veriler  hakkında ki detaylı  bilgileri şurdan alabilirsiniz

Resimler tiff formatında fakat uydunun çektiği görüntü multi-spektral olduğundan (B, G, R, and NIR)  ilave katmanı var. Biz bu çalışmamızda normal görünür katmanları kullanacağız. Bu özel tiff formatını okuyabilmeniz için  şu yazıdan faydalana bilirsiniz.

Öncelikle Uydu fotoğraflarını sadce RGB kanalları ile kaydediyoruz.
Fotoğrafların ebatlarındaki değişiklik ve büyük olmaları Eğiteceğimiz ağa doğrudan vermemizi zorlaştırıyor. Keza 14 resimde veri sayısı olara az. Çözüm olarak her resimden rastgele 256x256 ebatında 100 er örnek alıyoruz.  Aslında doğrusu verileri çoğaltamak olmadı en azından ilaveten resimlere gürültü ekleme döndürme işlemleride uygulamakdi. Biz bu kadarla iktifa ettik

Verilerimizi hazırladığımıza göre ağımıza geçebiliriz. Biz kerası kullandık bu problem için.
Building Autoencoders in Keras
yazısındaki kodlardan faydalandık.

Bahsettiğimiz yazının "Convolutional autoencoder" kısmında ilginç bir problem çözülüyor.

Gürültü eklenmiş görüntüler


temizleniyor.  Giriş olarak  üsttteki resimler veriliyor. İstenen çıkış olarak alttaki resimleri veriyorlar. Ağı gürültülü resimden temizlenmiş resme ulaşacak şekilde eğitiliyor. Ağ yapısıda oldukça basitEncoder ; Giriş resmini alıp Conv2D ve MaxPooling2D katmanları ile ebatça küçültülüyor.
Decoder ; Encoderdan gelen veriyi Conv2D ve  UpSampling2D katmanları ile ebatça büyütülüyor ve nihayetinde çıkış verisine eşleniyor.

Katman dedik ama yazılışı tuhafınıza gitmiş olabilir aslında Kerasın iki ana  şekilde kodlama imkanı var biri daha önceki bahsettiğimiz kamanlar halindeki diğeride burda görmekte olduğunuz katmanların fonksiyonlar olarak tanımlandığı tarz detaylar için bakınız

Keras functional API
Yazıdaki problemde giriş ebatı ufak ve nispeten daha kolay bir problem biz bu yüzden kendi çalışmamızda ilave katmanlar ekledik
Encoder için  ;  Conv2D ve MaxPooling2D
Decoder için  ; Conv2D ve  UpSampling2D


elbette filtre sayılarınıda artırdık. Problemin zorluğuna göre ağın katman sayısını ve topolojisini değeiştirmek gerekiyor.  Mesela Medikal görüntüler üzerinde çalışan u-net diye adlandırılımış şöyle bir yapı var
bu karmaşık ağ yapısı ve kullanımı için Kaggle 'ın "Ultrasound Nerve Segmentation" yarışması için hazırlanmış  çalışmaya
ultrasound-nerve-segmentation
bakabilirsiniz.

Unutmadan Dice ölçütünden de bahsedelim;

wikipedia da Sørensen–Dice coefficient  diye geçiyor teferruatını merak edenler oraya bakabilir.

 Biz burda olabildiğince sade anlatmaya çalışacağız.

 Ağın eğitimi  dediğimiz şey hatasını görmesiyle ! mümkün. Ağın hesapladığı çıktı ile gerçekte olması gereken çıktı rasındaki fark bize hatayı veriyor ve hata değerimize göre ağın içindeki parametreler düzeltilerek,k hatayı minimize etmeye çalışıyoruz. Eğitim dediğimiz bu.

Bizim problemimizde aslında nokta bazında bir sınıflandırma yapılıyor. Bir noktanın iki ihtimali var. Ya Bir binaya ait yada değil. Ama şöyle bir problem varki elimizdeki verilirin çoğunda  noktalar bir binaya ait değil. Bu yüzden klasik bir hata hesabıyla elde edeceğimiz sonuç bize doğru bir hata değeri vermiyor. Örneklendirelim

Resimlerde Bina olan kısımlar beyaz diğer kısımlar arka plan siyah gösteriliyor.

Ağımız şöyle bir çıktı hesaplamış olsun
Gerçekte olması gerekense şu olsun


klasik bir fark ile hesaplarsa bu iki resim arasındaki tutmayan kısımlar, yani bina yı arka plan yada arka planı bina diye tahmin ettiğimiz yerler


Koca resmin çok az bir kısmı tutmamış :) . Bu şekilde hesaplanan hata değeri oldukça küçük çıkacaktır.  Küçük hata değeride eğitimin yetersiz olmasına sebep olur.

Oysa gerçekte  sadece binaya bina dediğimiz  şekilde bakarsak

  gördüğünüz gibi Binanın olduğu yeri tahmin olarak çok küçük bir kısmı doğru tahmin etmiş ağ.

Bu problemin çözümü için şöyle bir hesaplama yapılıyor.  Bina için  Doğru hesaplanan noktaların sayısının  iki katı alınıyor ve bu sayı hesaplanan ve gerçek çıktı resimlerindeki noktaların toplamına bölünüyor. Hiç tutmadığında 0 . ve tamamen  çakıştığında 1 çıktısı veren bir ölçüte sahip olmuş oluyoruz.

Ölçüt tek başına bir işe yaramıyor bu ölçütten bir hata değeri hesaplayan bir  özel bir loss fonkisyonu yazmamız lazım ki Eğitime bir faydası dokunsun.
Nasıl kodlandığını görmek isterseniz
github.com/jocicmarko/ultrasound-nerve-segmentation/blob/master/train.py
bu dosyadan dice_coef  ve dice_coef_loss fonksiyonlarını inceleyebilirsiniz.  Bizde eğitimizde bu metriği ve loss fonkisyonunu kullandık.

Sonuçda bir kaç günü aşkın eğitim ve ağ düzenleme faaliyetleri sonunda  Yukarda videoda gördüğünüz sonuçlara ulaştık.
Dice ölçütü
Eğitim verisi için 0.9148
Test verisi için 0.7530 
 'e kadar yükseldi.

Her türlü görüş, düzeltme , soru ve önerilerinizi  bekleriz.

Pazartesi, Mart 13, 2017

Semantik Bölütleme ve FCN

Resimde nelerin olduğu dışında,  konumlarınıda öğrenmemizi gerektiren pek çok durum vardır. Mesela otonom araç etrafındaki nesneleri konumları ile tanıya bilmelidir ki çarpışma olmaksızın hareket edebilsin. Resimde konum belirlemenin iki şekli var.
 • Kutu içerisine alma
 • Semantik Bölütleme - Sematic Segmentation -
Biz bu yazımızda semantik bölütleme üzerine bir örnek gösterceğiz.  Resimde semantik bölütleme dediğimizde kast edilen, Resimdeki her pikselin neye ait olduğunu ayırabilmektir.Yukarda resimde görüldüğü gibi köpeğe, kediye, ve kanepeye ait pikseller ayrıştırılmış. Peki Nasıl yapılıyor ?

Görüntü sınıflandırma için CNN yapsından bahsetmiştik.  ( bakınız )


Yıllardır görüntü bazlı problemler için CNN in eline su dökebilecek bir metod çıkmadı. Ağ yapılarında düzenlemeler, yeniliklerle , kendi kendiyle yarıştı.  Ağın genel yapısı yukarda gördüğünüz gibidir.  Kabaca giriş resmi üzerinde uygulanan konvolüsyon katmanları  ile öznitelik çıkarma, sondaki YSA katmanları ile çıkarılmış özniteliklerden sınıflandırmayı öğrenme işlemi yapılmaktaydı. Semantik bölütleme içinde bu yapıdan faydalanıldı.Yukarda görüdüğünüz şekilde bir ağ yapısı oluşturuldu. CNN den farklı olarak, baştan sona  konvolüsyon katmanları kullanıldı.  Bu yeni tip Ağ yapısıda Fully Convolutional Networks olarak adlandırıldı. YSA yerine geçen katmanlarla, ağın çıkışı ebatları girişiyle aynı hale getirildi. Ek olarak ayrıştıracağı sınıf sayısı kadar kanala sahip bir matris üretildi. Mesela 5 sınıfa ait bir bölütleme işlemi yaptığımızı varsayalım

HxWx3 ( RGB )   ----->  FCN  ----->   HxWx5

Çıktıyı iki şekilde düşünebiliriz. 

Giriş resminin hep pikseli için sınıflandırma sonuç vektörü. yani HxW tane 5 lik vektör
Her sınıf için piksellerin o sınıfa ait olma ihtimalini gösterer Matrisler

İşin teferruatları ve terorisi için aşağıdaki makaleleri incelemenizi tavsiye ediyoruz
 1. Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation 2015
 2. Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation 2016
Makelelerinde tarihlerinden anlaşılacağı gibi çok yeni konular.  Medikal görüntülerden uydu görüntülerine, IHA görüntülerine, Radar görüntülerine, vs  vs .. kullanılabilecek uygulama alanı çok geniş bir metod.

Makalelerde geçen  FCN-32s, FCN-16s ve FCN-8s  tabirlerinin sizin ne ifade ettiğini  yukardaki resimle gösterelim. Bölütleme kesinliği sondaki sayı ile ters orantılı. Gerçek bölütleme sonucuna en uygun sonuçlar FCN-8s ile elde ediliyor.


Gelelim bizim uygulamamıza. FCN ağ yapısının caffe kütüphanesi ile uygulanmış olduğu açık kaynak kodlu proje sayası var.

http://fcn.berkeleyvision.org

Bu sayfa sizi bir github sayfasına yönlenidir. Orada  değişik veri setleri ve için değişik ağ yapılara ve modellere ulaşabilirsiniz

Biz örneğimiz için  'fcn8s-heavy-pascal'  model tanım ve  ağırlık dosyalarını indirdik
 • fcn8s-heavy-pascal.prototxt
 • fcn8s-heavy-pascal.caffemodel
Bir ipython dosyası yazdık. Bu model 500x500 ebatında renkli resim alıp 20 sınıf + 1 Arka plan  olmak üzre 21 sınıflı 500x500x21 lik bir matris çıktısı veriyor. bir    Sonuçlar şöyle
Bisiklet sınıfı için  ihtimal  görüntüsü


Bölütleme sonucuda
Bisiklet için


Köpek İçin
gibi görünmektedir. Sonuç olarak bıyık filtrresinin !  :)  çıkardığı aksilik dışında gayet iyi çalışıyor.

Kodun içine elimizden geldiğince açıklama satırlarıda koyduğumuzdan burda ek açıklama yapmaya gerek duymadık.   Kod için bakınız

https://github.com/birolkuyumcu/ddm_blog_examples/tree/master/fcn-caffe

 Yinede anlaşılmayan yerler varsa, yada bu konularda görüş ve önerileriniz varsa iletişime geçebilirsiniz.

Cuma, Mart 03, 2017

Keras'a Giriş - 2 ( LSTM )

Ocak ayında ilk yazısını yayınladığımız  Keras 'a  Giriş  dizisine devam ediyoruz.

İlk yazımızda Kerasın kurulumunu, ve  ana kullanım fonksiyonlarını anlatmıştık.  Hali hazırda Kerasın içinde pek çok değişik katman bulunmaktadır. Katmanlarla ilgili kısımı okuyarak bunlara aşina olabilirsiniz. Katmanları bir birine ekleyerek kendi probleminize göre envai çeşit yapıyı tasarlayabilirsiniz.

Biz bu yazımızda Keras üzerinde  LSTM ile zaman serisi tahmini yapan bir uygulama geliştireceğiz.

LSTM nedir ?

Büyük soru, başta kendim olmak üzere kafamızı çok karıştırmadan mümkün mertebe sade anlatmaya çalışalım.

Açıklamaya RNN yani Recurrent Neural Networks  ile başlamamız gerekiyor. Tarihi çok eskilere giden bir YSA yapısı. Aslında anlaması çok da kolay.YSA yapımızda verdiğimiz verilerin saklı katmandan ürettiği çıktış sinyalini başa alıp bir sonraki giriş de giriş değerlerinden biri olarak kullanıyoruz.

Bu ne işimize yarıyor diye soracak olursanız pek çok durumda verilerimiz de bir sıralılık bağlantısı vardır. sadece girdiklerimiz değil bir önceki durumda çıkışa etki ediyordur. Bu tip Sıralılık örüntüsü  - Sequence pattern - içeren durumlar için bu tip YSA yapıları daha başarılı bir modelleme imkanı sağlamaktadır.

Peki yıllardır bilinen bu yapı niye populer olamamış ?  Bu sorunun cevabı olarak meşhuuur  Vanishing gradient problem çıkıyor karşımıza. YSA eğitiminde giriş verileriyle çıkış değerleri hesaplanır. Hesaplanmış çıkış değerleri ile gerçek değerler karşılaştırılır ve farklılık bize bir  meyil  - gradient - Bu meyile göre geriye doğru ağ ağırlık değerlerinde güncelleme yapılır. Ağımız çok karmaşıksa geriye doğru meyil değerleri sıfırlanır. Meyil olmazsada güncelleme olmaz ve eğitilmeside durmuş olur. RNN yapısında da zaman içinde geriye doğru bağlılık var. Ağımızı eğitim açısında çok karmaşık hale getiriryor.


Bu problemin çözümü için LSTM - Long short-term memory - denen bir yapı kurulmuş.


Yukardaki akıllara ziyan  şemadan da anlaşılacağı üzere çok kompleks bir sistem. Yapıda kabaca RNN hücresine birde hafıza eşlik ediyor. Bu hafıza ile bir önceki zamandan gelen bilgi alınabiliyor , bir sonrakine iletilebiliyor. Neyi alıp neyi almayacağına eğitim ile karar veriyor. Konunun teferruatları için, Ve illede iç yüzünü öğreneceğim diyenler için bir kaç link verip geçiyorum

1)  Deep Learning Lecture 12: Recurrent Neural Nets and LSTMs
2) Understanding LSTM Networks
3) The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks

Keras da RNN katmanlar 

Hali hazırda Keras kütüphanesinde 3 çeşit  RNN katmanı var.
 1. SimpleRNN
 2. LSTM
 3. GRU
ilki zaten adından anlaşılıyor. LSTM den yukarda bahsettik . sonuncusu GRU - Gated Recurrent Unit - daha LSTM benzeri yeni bir sistem

Biz LSTM i kullanacağız. ondan bahsedelim

LSTM ler  genel anlamda sequence zaman sıralı şekilde gelen veriler üzerinden çalışırlar.

keras.layers.recurrent.LSTM(output_dim,
                                              batch_input_shape=(nb_samples, timesteps, input_dim),
                                              return_sequences=False,....)
eğer LSTM ilk katmansa batch_input_shape  verilmesi gerekiyor ve dökümanda geçen şekli
  
 • nb_samples : veri sayımız, None diyede  verebiliyoruz. 
 • timesteps :  LSTM e vereceğimiz veriler zaman bazında değişen aynı türdeki veriler  kaç birim zamanlık veri verilecek burda onu belirtmemiz gerekiyror 
 • input_dim :  giriş verimizin boyutu. 
 • return_sequences Kendinden sonraki katman Yine Bir LSTM olacaksa True  yapılacak
 • output_dimKatman çıkış boyutu ve LSTM birim sayısı.  Ağın çıkışı , eğer kendinden sonraki katman Yine Bir LSTM olacaksa  (nb_samples, timesteps, output_dim)  , olmayacaksa  (nb_samples, , output_dim) olur.
Şimdi biraz burda durup, input_dim giriş veri boyutuna biraz açıklık getirelim.  Sequence üzerinden çalışan bir sistem. Bizim bugün anlatacağımız önnekdeki gibi tek bir sayısal değerin değişimi var ise  giriş veri boyutu bir dir. Fakat pek ala zaman içinde değişien bir vektör de modellenebilir. budurumda vektörün uzunluğu giriş boyutumuz olur. Mesela bir metin üzerinde çalıştığımızı varsayın. biri birini takip eden harfler de bir sequence olur. Harfi bir vektöre çevirmek gerekir. vektör uzunluğuda metindeki alfabe büyüklüğü olur.

Olmaz ama soran olursa diye buraya yazayım peşin peşin, pek çok değişik kaynakda pek çok değişik notasyon var. Kullanımında benim tercihim bu şekilde oldu.

Uygulama

Keras da LSTM uygulamamız için bir zaman serisi verisi seçtik.

Daily maximum temperatures in Melbourne, Australia, 1981-1990

Avusturalya Melbornda 10 yıllık bir sürede ( 1981-1990 )  günlük olarak ölçülmüş en yüksek sıcaklıkları gösteriyor.

Yukardaki grafikden de anlaşılacağı üzre oldukça gürültülü bir sin fonksiyonu 

Bizde son 5 günün en sıcaklık değerlerini kullanarak yarınki en yüksek sıcaklık değerini hesaplattırmaya çalışacağız. uygulamızda

önce verimizi pandas ile  yüklüyoruztarih ve en yükseklik sıcaklığı tutan iki sutun var tarih bize lazım değil sadece en yüksek sıcaklık değerleriniz çekiyoruz.

YSA eğitimlerinde verileri ölçeklendirmek genellikle faydalı olur. bizde  ( 0 , 1 ) arası bir ölçeklendirme işlemi uyguluyoruz.

Bu veri üzerinde kayan pencere metoduyla ağımızı eğitmek için  veris seti oluşturuyoruz

Önce giriş ve çıkış verilerimizi oluşturuyoruz X ve Y olarak


ilk kutuda kayan pencere metoduyla  giriş ve çıkışları seçip X ve Y adında iki listeye atıyoruz.
ikinci  kutuda  listeleri Martise dönüştürüyoruz.
Üçüncü kutuda giriş verimizi LSTM in istediği formata çevrimek için bir dönüşüm yapıyoruz
çünkü öncesinde giriş matris ebadı  (nb_samples, timesteps) şeklinde bir giriş veri boyutunu 1 olarak verip (nb_samples, timesteps , 1 ) ebadına dönüştürüyoruz.

3645 adet verimiz var. Biz 3200 'ünü eğitim için kullanıyoruz geri kalanınıda test için bırakıyoruz.


Evet sıra geldi Ağımızı oluşturmaya


İki LSTM katmanı oluşturuyoruz ilki giriş katmanı çıkışı 64 kendinden sonra yine bir LSTM katmanına bağlanacağından return_sequence  değişkenine True değerini veriyoruz.
LSTM katmanı sonrasında  0.2 lik bir Dropout katmanı koyuyoruz. Dropout en basit ifade ile sistemin ezberlemesini önlemeye çalışan bir katmandır. biraz detay isterseniz daha önceki yazılarımda kısaca bahsetmiştim ordan bakabilirsiniz.

İkinci LSTM katmanının 32 çıkışı var yine peşine Dropout katmanı kondu. Perşinede Çıkış katmanı olarak normal bir YSA katmanı -Dense-  kullanıyoruz. Bir çıkış yani takip eden günün en yüksek sıcaklığı olduğundan çıkışı 1 .

model sınıfının summary fonksiyonu ile  modelimizin yapısını ve katmanların çıkış ebatlarını parametre sayılarını görebiliyoruz.Bir katmanın girişi kendinden öncekinin çıkışı olduğunda girişleri göstermesine gerek olmuyor.

Eğitime başlatıyoruz. Eğitim sonunda  Test verisinden başlangıcını rastgele seçeceğimiz  100 adet veri seçiyoruz. Bu veri için  Gerçek değer. Tahmin edilen değer. Bir de sadece seçtiğimiz aralığın başlangıç değerini alıp ileriye doğru zincirleme tahmin hesaplattırarak  grafikler çizdiriyoruz.


Grafik den görüklerimizi yorumlayalım.
 • Tahmin ve gerçek değer arasında Müthiş bir sayısal yakınlık yok.
 • Sayısal doğruluk gibi bir bekleti bu tip bir zaman serisi için pekde mümkün değildi
 • Fakat Grafiklerdeki inişve çıkışlar parelellikler içeriyor.  Sequence learning kavramı hatırlayın
 • Zincirleme ileriye doğru tahmin ilk başta çalışsada sonrasında bir rakama sabitleniyor.
 • Bu da beklediğimiz bir durum bakınız  kaos teorisi

Ipython dosyasına ve veriye burdan ulaşabilirsiniz.

https://github.com/birolkuyumcu/high_temp_lstm

Bundan sonra tavsiyem,  ağın yapısı , parametreleri, hatta pencere ebatları ile oynayarak ne şekilde sonuçlara ulaşılabiliyor görmenizdir.

Eleştiri, öneri yada sorularınız olursa bekleriz...

Cumartesi, Ocak 28, 2017

Türkiyede Terör

Kaggle da 'Global Terrorism Database' adında bir veri tabanı yayınlanmış. Dünya çapında 1970 - 2015 yılları arasında 150 binden fazla eylem hakkında bilgiler içeren bir çalışma olmuş. merkezi Maryland Üniversitesi'nde bulunan Terörizm ve Terörle Mücadele Çalışmaları için Ulusal Konsorsiyum (START) araştırmacıları oluşturulmuş ve devam ettirilmektedir.
Bizde bu veritabanından ülkemizde gerçekleşen eyemleri gösterelim dedik.Teror from bluekid on Vimeo.


Yukardaki haritada 1970 den 2015 in sonuna kadar gerçekleşen eylemler harita üzerinde gösterilmiştir.

Veritabanında Türkiyede geçen  3557 eylem var. Bu eylemleri gerçekleştiren  90 örgüt var.  Faili meçhuller de var elbette.

Yıllara göre Gerçekleştirilen eylem sayısı ve ölümler


 En çok eylemin olduğu yıllar ve eylem sayıları

1992  514
2015  416
1994  300
1991  293
1990  195
2012  189
1977  189
1979  141
1995  133
1989  114
Eylemlerde ölen insan sayılarına baktığımızda yıllara göre  en yüksek 10

1992  1233.0
1994   982.0
1990   512.0
2015   490.0
1991   308.0
2012   248.0
1989   232.0
1995   189.0
1987   187.0
1999   127.0
Örgütler Eyemlerine göre sıralarsak Yüzde olarak


PKK % 45 ile en fazla eylem yapan örgüt olmuş. İşin ilginci ikinci sırada % 36 ile faili meçhul eylemler geliyor.

IŞİD 'in eylem sayısı yüzdesi az olduğuna bakmayın En kanlı eylemler sırasında PKK ile başa baş gidiyorlar.

Son olarak 10 ar yıllık periyotlarda göre yine harita üzerinden fakat Ölüm sayısına göre çember büyüklüklerini değişterek çizdirdiğimiz haritalara göz atın. ilk yıl dahil son yıl dahil değil şeklinde

Elbette son haritamızda mecburen 5 yıllık bir veri var. Ama malesef 10 yılları aratmıyorSon olarak;  Biz burda Dünya çapında hazırlanmış genel bir veritabanı kullandık. Ülke yöneticilerimizin ulaşabilecekleri çok daha detaylı veriler olduğu aşikardır.
Malum ölçemediğiniz şeyi düzeltemezsiniz de, yönetemezsiniz de. Bi-zahmet inceleyip gereken çıkarımları yapsınlar

Not : Bütün işlemler python kullanılarak yapıldı. Kaggle daki sayfada örnekleri görebilirsiniz.  Bende ordaki kodlardan faydalanıp yazdım zaten. Patron duymadan alel acele bloga yazı yazdığımdan ipython-notebook 'u düzenleyip yayınlıyamadım. Kusuruma bakmayın.

Salı, Ocak 17, 2017

Keras 'a Giriş - 1

Merhaba  2017 yılının ilk yazısıyla karşınızdayız. Yazımız Keras hakkında. Eğer derin öğrenme alanındaki kütüphanelerden en beğendiklerimi listelemem gerekse iki numarada keras gelir. yeri gelmişken ilk üçüde yazalım (Caffe , Keras , Mxnet.) Neyse konuyu dağıtmayayım

Aslında yazının bu ilk bir kısmı epeydir hazırdı.  Bazı düzeletmeler gerekiyordu ve devamı niteliğinde uygulamalı bir şeyler de  yazamam gerekiyordu. Bu yüzden bekletiyordum. Eğitimde bu haliyle bile ihtiyaç olduğunu gördüğümden yayınlıyorum.  İnşallah devamını yazma  imkanınıda bulabilirim. Her türlü görüş öneri ve eleştirilerinizi bekleriz.Keras Nedir

Keras, derin öğrenme için yazılmış bir python kütüphanesidir. Yine sembolik işlem temelli ve derin öğrenme için de kullanılan Theano yada Tensorflow kütüphaneleri üzerinden çalışır. GPU yada CPU üzerinde çalışmasını bu temel kütüphaneler üzerinden sağlar. Daha üst düzey bir kütüphane olduğundan Theano yada Tensorflow a göre daha kolay uygulama geliştirebilirsiniz. Oldukça yaygın bir kullanımı vardır hatta Kaggle yarışmalarında problem ile ilgili yazılmış pekçok örnek bulabilirsiniz.

Kurulumu

Biz temel aldığı kütüphanelerden Theano yu tercih ediyoruz çünkü Tensorflow hali hazırda Windows desteği yok. GPU desteği için de pyCuda paketinin kurulması lazım.

PyCuda kurulumu :
Python – önerimiz Anaconda dağıtımı -
Visual Studio - VS2013 comunity -
Cuda Kütüphanesi
CuDNN kütüphanesini
Kurulmuş olsun
Kaynak koddan derlmek zor iş bu yüzden binary paket buluyoruz.
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pycuda
bu adresten binary whl dosyasını -sisteminize göre seçerek - indirin

pycuda-2016.1.2+cuda7518-cp27-cp27m-win_amd64.whl
mesela bu dosya 64 bit ve python 2.7 için olandır.

Bu paket aslında sıkıştırımış bir dosyadır 7zip ile açtın

içindeki dizinleri Pythonun paketlerinin bulunduğu dizine mesela

c:/anaconda2/lib/site-packages/
dizinine atın

Eğer verilmemişse VS derleyicisinin yolunu path a ekleyin - nvcc için gerekiyor -

Theano Kurulumu :

Theanoyu github dan klonlayın

https://github.com/Theano/Theano
Komut satrından Theanoyu klonladığınız dizine geçin

python setup.py install
System -> Gelişmiş Sistem Ayarlarından -> Ortam Değişkenlerinden değişken tanımlayın

THEANO_FLAGS
floatX=float32,device=gpu,nvcc.fastmath=True

kapatıp açın

cuDNN kütüphanesinin Theano nun kullanıma açılmasının en kolay yolu cuDNN kütüphanesini CUDA kütüphanesini kurduğunuz yere açmaktır. Eğer cuDNN kütüphanesini bulmazsa ilk başta cuDNN disabled diye yazar

Keras Kurulumu :

Kerası github dan klonlayın

https://github.com/fchollet/keras
Komut satrından Keras klonladığınız dizine geçin

python setup.py install
Bu adımlarda bir problem çıkmadı ise kurulumunuz tamamlanmıştır.Keras API Yapısı

Keras da iki ana API yapısı vardır. Kurcağınız modelleri bu iki yapıdan birini kullanarak tasarlayabiliyoruz. Sequential yapıda modellerimiz katmnlar şekilde tasarlamak zorundayız. Fakat Kullanımı daha sade ve anlaşılır bir yapıdır. Functional yapıda ise fonksiyonlar şeklinde tasarlanıyor. Çok daha esnek ve gelişkin modeller tasarlamamıza imkan sağlıyor.

Sequential API
Katmanlar şeklinde modelimizi oluşturacağımız bir yapı olduğunu söyledik. Genel Kullanımı şekli aşağıdaki gibidir.

model = Sequential()
model.add(Layer1(..., input) )
....
model.add(LayerN(...) )
model.add(Dense(output))
model.add(Activation(...))
model.compile(...)
model.fit(...)


Giriş :
Model dediğimiz yapıda Giriş katmanı verimizi vermek için kullanılacağından. Verinin giriş büyüklüğünün belirtilmesi zorunludur. Diğer katmanlar kendilerinden önce gelen katmandan çıkan veriyi aldığından onlar için belirtilmesine gerek yoktur.

Giriş Veri büyüklüğü bir kaç değişik şekilde ( input_dim , input_shape , input_length ,
batch_ input_shape ) yapılabilir.


model.add(Dense(64, input_dim=20,...))

model.add(Convolution2D(.... input_shape=(3, 100, 100)))

model.add(Dense(32, batch_input_shape=(None, 784)))
# note that batch dimension is "None" here,
# so the model will be able to process batches of any size.
model.add(Embedding(..., input_length=maxlen))
Çıkış :Çıkış katmanında da sonuçları almak için çıkış büyüklüğü belirlenmelidir. Çıkış büyüklüğü genellikle son aktivasyon katmanından önceki katmanın çıkış ebatıdır.

model.add(Dense(10))
model.add(Activation('softmax'))
mesela bu örnekde 10 çıkış değeri olması gerektiği belirtiliyor.
Compile :

Model tanımlaması yapıldıktan sonra. Eğitim öncesi bu fonksiyonu çağırmak zorundayız. Bu fonksiyon ile ağın eğitilmesi için kullanılacak optimizasyon fonkisyonu eğitimin durumunu ve ölçümünü veren parametreler verilir.

model.compile(optimizer=... , loss=..., metrics=[...])

Optimizasyon Fonksiyonları :

Optimizasyon fonksiyonunu optimizer paremetresine iki şekilde eşitleyerek belirtiriz.

 1. Optimizasyon fonksiyonun ismini string olarak verip varsayılan parametreleri ile çağırarak
 2. Kendi istediğimiz parametrelerle Optimizasyon nesnelerinden birini oluşturarak

Örnekleyelim :

# pass optimizer by name: default parameters will be used
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='sgd')

sgd = SGD(lr=0.01, decay=1e-6, momentum=0.9, nesterov=True)
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer=sgd)

Kullanabileceğimiz Optimizasyon metodları şunlardır

 • 'sgd': SGD
 • 'rmsprop': RMSprop
 • 'adagrad': Adagrad
 • 'adadelta': Adadelta
 • 'adam': Adam
 • 'adamax': Adamax
 • 'nadam': Nadam
Metdolar Hakkındadki detaylar ise şunlardır. Açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi Varsayılan değerleri kullanmak en emniyetli yoldur.

SGD

keras.optimizers.SGD(lr=0.01, momentum=0.0, decay=0.0, nesterov=False)

Stochastic gradient descent, with support for momentum, learning rate decay, and Nesterov momentum.
Arguments

lr: float >= 0. Learning rate.
momentum: float >= 0. Parameter updates momentum.
decay: float >= 0. Learning rate decay over each update.
nesterov: boolean. Whether to apply Nesterov momentum.

RMSprop

keras.optimizers.RMSprop(lr=0.001, rho=0.9, epsilon=1e-08)

RMSProp optimizer.

It is recommended to leave the parameters of this optimizer at their default values (except the learning rate, which can be freely tuned).

This optimizer is usually a good choice for recurrent neural networks.

Arguments

lr: float >= 0. Learning rate.
rho: float >= 0.
epsilon: float >= 0. Fuzz factor.

Adagrad

keras.optimizers.Adagrad(lr=0.01, epsilon=1e-08)

Adagrad optimizer.

It is recommended to leave the parameters of this optimizer at their default values.

Arguments

lr: float >= 0. Learning rate.
epsilon: float >= 0.

ReferencesAdadelta

keras.optimizers.Adadelta(lr=1.0, rho=0.95, epsilon=1e-08)

Adadelta optimizer.

It is recommended to leave the parameters of this optimizer at their default values.

Arguments

lr: float >= 0. Learning rate. It is recommended to leave it at the default value.
rho: float >= 0.
epsilon: float >= 0. Fuzz factor.

References

Adam

keras.optimizers.Adam(lr=0.001, beta_1=0.9, beta_2=0.999, epsilon=1e-08)

Adam optimizer.
Default parameters follow those provided in the original paper.

Arguments

lr: float >= 0. Learning rate.
beta_1/beta_2: floats, 0 < beta < 1. Generally close to 1.
epsilon: float >= 0. Fuzz factor.

References

Adamax

keras.optimizers.Adamax(lr=0.002, beta_1=0.9, beta_2=0.999, epsilon=1e-08)

Adamax optimizer from Adam paper's Section 7. It is a variant of Adam based on the infinity norm.
Default parameters follow those provided in the paper.

Arguments

lr: float >= 0. Learning rate.
beta_1/beta_2: floats, 0 < beta < 1. Generally close to 1.
epsilon: float >= 0. Fuzz factor.

References

Nadam

keras.optimizers.Nadam(lr=0.002, beta_1=0.9, beta_2=0.999, epsilon=1e-08, schedule_decay=0.004)

Nesterov Adam optimizer: Much like Adam is essentially RMSprop with momentum, Nadam is Adam RMSprop with Nesterov momentum.

Default parameters follow those provided in the paper. It is recommended to leave the parameters of this optimizer at their default values.

Arguments

lr: float >= 0. Learning rate.
beta_1/beta_2: floats, 0 < beta < 1. Generally close to 1.
epsilon: float >= 0. Fuzz factor.

References

Loss Fonksiyonları

Ağın eğitimi esnasında Ağın ileri doğru çalışıp ürettiği çıkış değerleri ile gerçek çıkış değerlerini karşılaştırıp. Ağın eğitimesi için geri besleme degeri üreten fonksiyonlardır.

Detayları için buraya bakınız. Hali hazırda tanımlı fonksiyonlar aşağıdakilerdir.


 • mean_squared_error / mse
 • mean_absolute_error / mae
 • mean_absolute_percentage_error / mape
 • mean_squared_logarithmic_error / msle
 • squared_hinge
 • hinge
 • binary_crossentropy: Also known as logloss.
 • categorical_crossentropy: Also known as multiclass logloss. Note: using this objective requires that your labels are binary arrays of shape (nb_samples, nb_classes).
 • sparse_categorical_crossentropy: As above but accepts sparse labels. Note: this objective still requires that your labels have the same number of dimensions as your outputs; you may need to add a length-1 dimension to the shape of your labels, e.g with np.expand_dims(y, -1).
 • kullback_leibler_divergence / kld: Information gain from a predicted probability distribution Q to a true probability distribution P. Gives a measure of difference between both distributions.
 • poisson: Mean of (predictions - targets * log(predictions))
 • cosine_proximity: The opposite (negative) of the mean cosine proximity between predictions and targets.

Kullanımı

model.compile(loss='categorical_crossentropy',...)

şeklindedir.

Uygulamanıza özel loss fonksiyonuda yazabilirsiniz

Metric :

Compile fonksiyonu için gireceğimiz son parametre metric parametresidir. Fakat Hali hazırda kodlanmış alternatif çeşitler yoktur yegane seçeneğiniz ‘accuracy’ dir. Size 0-1 arasında bir doğruluk değeri gösterir. Her sınıf için aynı sayıda verimiz varsa oldukça başarılı bir ölçüttür
fakat her sınıf için çok farklı sayıda örnek varsa çok başarılı bir gösterge olmaz.

model.compile(optimizer=... , loss=..., metrics=[‘accuracy’])

şeklinde kullanılır.

Eğitim Fonksiyonu ( Fit ) :

Yapısı tanımlanmış ve compile işlemi yapılmış ağların eğitimi için model sınıfının fit fonksiyonu çağrılır. Önce Fonksiyonun tanımlamasına bakalım

fit( x, y, batch_size=32, nb_epoch=10, verbose=1, callbacks=[],
validation_split=0.0, validation_data=None, shuffle=True,
class_weight=None, sample_weight=None)

Ağı sabit bir iterasyon sayısınca eğitir.

Parametreler

x: Giriş verisi Numpy dizisi yada Numpy dizilerini tutan liste (Eğer Ağın çoklu girişi varsa).
y: Giriş verisine ait Etiketler Numpy dizisi
batch_size: Bir ileri çalışma ve geri yayılma esnasında kullanılacak örnek sayısı Tamsayı
nb_epoch: iterasyon sayısı Bütün veri setinin kaç kez tekrar eğitimde kullanılacağı
verbose: eğitim esnasında verilecek ilerleme bilgisini ayarlayan parametre
0 : stdout a bir çıkış yok
1 : ilerleme çubuğuyla göster ‘[=====>............]’
2 : her iterasyon için tek ilerleme çubuğu gösterir
callbacks: Eğitim esnasında çalışıtırılan fonksiyonlar bakınız callbacks
validation_split: (0. < x < 1). bir oran da verinin bir kısmını eğitimde kullanmayıp doğrulama -validation – için kullanılır. Meseala 0.2 demek Eğitim verisinin %20 sinin doğrulama işlemi için kullanılacağı anlamına gelir.
validation_data: Doğrulama için Eğitim verisinden ayrı olarak veride verebiliriz bu şekilde tuple tipinde (X, y) Eğitim verisindeki Gibi X giriş Y etiketleri tuan Numpy dizileridir.
shuffle: Her iterasyonda eğitim verisinin sırasının karıştırılmasını sağlar True ise
class_weight: Eğitim esnasında loss hesaplanırken her sınıf için ayrı ağırlık parametresi dict tipinde
sample_weight: Eğitim veri setinde loss hesabında her örnek için ayrı bir katsayı kullanımına imkan verir

Fonksiyon Dönüşdeğeri

History Nesnesi döner Eğitim esnasındaki hemen herşeyi tutar. ( eğitim ve doğrulama için loss ve metrik değerler vs...)